Insulinoterapia | Diagnoza Zdrowia
embed embed share link link comment comment
embed video close
Podziel się close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Oceń embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Tagi tags
rate rate tags tags related related lights lights

Insulinoterapia

Insulinoterapia
Scenariusz i realizacja: Violetta Szwedowska

Insulinoterapia – określenie oznaczające stosowanie insuliny w leczeniu (terapii) cukrzycy.

Kryteria rozpoczęcia insulinoterapii
niedawno rozpoznana cukrzyca z glikemią około 300 mg% (16,7 mmol/l) z współistniejącymi objawami klinicznymi cukrzycy
cukrzyca długotrwała
ciąża
zawał mięśnia sercowego (terapia przynajmniej przez 3 miesiące od momentu wystąpienia zawału)
cukrzyca typu LADA (ang. latent autoimmune diabetes in adults)
stężenie HbA1C (hemoglobina glikowana) powyżej 7%
uzasadnione życzenie pacjenta

Rodzaje insulinoterapii
Insulinoterapia konwencjonalna
Leczenie insuliną polegające na jedno- lub częściej dwukrotnym wstrzyknięciu insuliny w ciągu doby. Stosuje się insulinę o przedłużonym okresie działania, podając ją 1 raz w godzinach wieczornych lub rannych (2/3 dobowej dawki) i wieczornych (1/3 dawki). Ten sposób insulinoterapii wymaga zachowania stałych godzin spożywania posiłków ale pomimo tego i tak nie zapobiega poposiłkowym wzrostom stężenia glukozy. Ten sposób leczenia może być stosowany u osób starszych i osób o zapotrzebowaniu dobowym na insulinę poniżej 40 jednostek.

Insulinoterapia intensywna
Polega na wielokrotnym stosowaniu wstrzyknięć podskórnych insuliny lub analogów insuliny celem zapewnienia występowania jak najczęściej prawidłowych wartości glikemii (tzw. normoglikemia) lub prawie prawidłowych jej wartości (okołonormoglikemia). Schemat tej insulinoterapii wygląda następująco:

insulina podstawowa (tzw. basal – do zapewnienia podstawowego zapotrzebowania na insulinę) – to insulina o przedłużonym działaniu, podawana w godzinach wieczornych zwykle w ilości 25 – 40% dobowego zapotrzebowania na insulinę.
Insulina o krótkim okresie działania (lub analog insuliny) podawana przed głównymi posiłkami w ilościach:
20 – 30% dziennego zapotrzebowania przed śniadaniem
15 – 20% przed obiadem i
20 – 25% przed kolacją.

Insulinoterapia funkcjonalna
To elastyczny schemat podawania insuliny lub najlepiej analogów insuliny, uzależniony od wyników wielokrotnych oznaczeń poziomu glukozy we krwi w ciągu dnia, planowanego w tym dniu rodzaju posiłku i poziomu aktywności. Wymaga bardzo znacznego zaangażowania chorego w proces leczniczy, ale dzięki przy tym sposobie leczenia najrzadziej dochodzi do rozwoju powikłań cukrzycy. Pewną formą tego sposobu insulinoterapii jest stosowanie pompy insulinowej.

źródło: wikipedia

banner ad