Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) cz. 3 | Diagnoza Zdrowia
embed embed share link link comment comment
embed video close
Podziel się close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Oceń embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Tagi tags
rate rate tags tags related related lights lights

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) cz. 3

RZC cz. 3 – scenariusz i realizacja: Violetta Szwedowska

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, łac. polyarthritis reumatoidea, ang. rheumatoid arthritis, RA) – choroba reumatyczna o podłożu autoimmunologicznym.
Charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem stawów, zmianami pozastawowymi i powikłaniami układowymi. Przebiega z okresami remisji i zaostrzeń.

HISTORIA

Pierwszy znany opis choroby jest autorstwa Augustina Jacoba Landré-Beauvais i pochodzi z 1800 roku. Termin „rheumatoid arthritis” wprowadził Alfred Baring Garrod (1819–1907) w 1859 roku. Jacques Forestier w 1929 wprowadził do leczenia RZS sole złota.

PATOGENEZA

Proces zapalny dotyczy błony maziowej stawów, w której powstają nacieki limfocytów i komórek plazmatycznych. Błona ulega pogrubieniu i powoduje ograniczenie ruchomości stawu. W przebiegu choroby występuje osteoporoza oraz nadżerki nasad kostnych. Poprzez zmniejszenie ruchomości stawów, dochodzi do zaniku mięśni, w okolicy zmienionego chorobowo stawu.

OBJAWY I PRZEBIEG

Objawy stawowe

W przebiegu RZS stwierdza się najczęściej symetryczne zapalenie stawów rąk:

 • śródręczno-paliczkowych
 • międzypaliczkowych bliższych

Występuje ból i obrzęk zajętych stawów z ograniczeniem ich ruchomości. Wcześnie dochodzi do zaników mięśni międzykostnych, glistowatych i mięśni kłębu kciuka. Często występuje zajęcie ścięgien i pochewek ścięgnistych. Uszkodzenie stawu i aparatu więzadłowego powoduje charakterystyczne odgięcie łokciowe (ulnaryzację) palców ręki, podwichnięcie dłoniowe paliczków dalszych, zmiany typu „łąbędziej szyjki” i „palca butonierkowego”. Powikłaniem może być również powstanie torbieli Bakera.

ROZPOZNANIE

Kryteria klasyfikacyjne RZS z 1987 roku wg Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (American Rheumatism Association, ARA):

 1. sztywność poranna trwająca minimum 1 godzinę utrzymująca się przez co najmniej 6 tygodni
 2. obrzęk 3 lub więcej stawów utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
 3. obrzęk stawów nadgarstkowych, śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bliższych, utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
 4. symetryczny obrzęk stawów, utrzymujący się minimum 6 tygodni
 5. typowe dla RZS zmiany w RTG (nadżerki, osteoporoza)
 6. guzki reumatoidalne
 7. czynnik reumatoidalny (RF) w surowicy – w przypadku obecności RF rozpoznane zostaje seropozytywne RZS; w przypadku jego braku i obecności wymaganej ilości objawów diagnostycznych, rozpoznane zostaje seronegatywne RZS (przebiegające zwykle łagodniej)

Stwierdzenie 4 lub więcej kryteriów pozwala na rozpoznanie RZS.
Obecnie oznacza się także przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (anty-CCP). Jest to najbardziej swoisty marker, pozwala wykryć wczesne RZS, może poprzedzać wystąpienie pierwszych objawów o wiele lat.

ZAAWANSOWANE

 • okres I – w badaniu RTG widoczne obrzęki tkanek miękkich, niewielkie zwężenie szpar stawowych, osteoporoza przynasadowa
 • okres II – wyraźne zwężenie szpar stawowych, w częściach przynasadowych kości widoczne geody zapalne oraz pojedyncze nadżerki na powierzchniach stawowych
 • okres III – rozwój geod i nadżerek, podwichnięcia i zniekształcenia stawów
 • okres IV – całkowite zesztywnienie kostne stawu
banner ad